Behandelmethodes

Bij PVP zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk. Hieronder een aantal voorbeelden van therapieën die wij aanbieden in de Basis GGZ.

U kunt telefonisch navraag doen of er een bepaalde groepstherapie staat gepland.

 

 

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Systeemtherapie
 • Ouderbegeleiding
 • EMDR
 • Weerbaarheidstraining
 • Therapiegroep voor ouders met een kind met autisme
 • Jongerengroep
 • Kinderen uit de Knel

 

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie richt zich op 3 dingen: wat we denken, hoe we ons voelen en wat we doen. Dat wat we denken is van invloed op wat we voelen en op wat we doen. Als je bijvoorbeeld denkt ‘de juf vindt me dom als ik een vraag stel’, voel je je angstig en stel je maar niet de vraag. Maar ook wat we doen is van invloed op wat we voelen en wat we denken. Als je nooit je vinger opsteekt, omdat je denkt dat dat dom is zul je nooit merken dat de juf het misschien helemaal geen domme vraag vindt. Of dat ze juist vindt dat je een slimme vraag gesteld hebt. Door niet de vraag te stellen, blijf je bang om dom te zijn.

 

Samen zullen we kijken of dat wat je denkt (ik ben dom als ik een vraag moet stellen) wel waar is. Kloppen deze gedachten wel? Samen gaan we je gedachten onderzoeken en veranderen wanneer dit nodig is. Door middel van gedragstherapie ga je jouw gedrag veranderen, zodat je dat wat je juist niet doet, wel gaat doen. De dingen waar we bang voor zijn, doen we vaak juist niet, dat heet vermijden. Op de korte termijn helpt dit vermijden, want je wordt minder bang. Maar op de lange termijn zorgt het vermijden er juist voor dat de angst blijft bestaan en zelfs groter wordt. In gedragstherapie leer je stapje voor stapje te doen waar je bang voor bent. Zo kun je langzaamaan wennen aan de situatie die je moeilijk vindt. Door hiermee te oefenen leer je te overwinnen waar je bang voor bent.

 

Systeemtherapie
Dit is een vorm van psychotherapie die gericht is op de relaties tussen mensen. Vaak ligt de oplossing voor het probleem bijvoorbeeld binnen de relaties binnen het gehele gezin. Er worden dan sessies gepland met alle gezinsleden. Ook wordt er partner-relatie-therapie gegeven wanneer de relatie tussen de ouders van grote invloed is op de problematiek. Enkele voorbeelden uit de praktijk zijn:

 • U zou willen dat uw dochter van 15 meer eigen verantwoordelijkheid neemt. Uw dochter zelf vindt dat ook en geeft aan daarom meer vrijheid te willen. Jullie verschillen van mening wat deze vrijheid is, waardoor er veel strijd en negativiteit in jullie gezin ontstaat.
 • U bent als ouders gescheiden en heeft inmiddels een nieuwe partner, die zelf ook kinderen heeft. Uw kind lijkt maar moeilijk aan deze nieuwe situatie te kunnen wennen. Samen zijn jullie op zoek naar een nieuw balans.
 • Het gedrag van uw kind, in combinatie met de strubbelingen tussen jullie als ouders, zorgen voor een spanningsvolle, vicieuze cirkel, waar jullie met elkaar niet uit lijken te komen.

 

Ouderbegeleiding
Vaak zijn klachten ook te verhelpen door ouders te begeleiden om anders met situaties om te gaan. Met deze begeleiding helpen we je als ouder om meer zelfvertrouwen te krijgen in je rol als opvoeder.

 

EMDR
Dit is een therapie voor kinderen en jongeren die last blijven houden van een (groot of klein) trauma. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een verkeersongeval, een ziekenhuisopname of een andere schokkende gebeurtenis. Tijdens een EMDR-sessie wordt het kind of de jongere gevraagd terug te denken aan de gebeurtenis of omstandigheden samenhangend met de klachten. Samen met de EMDR-therapeut worden beelden, gedachten en gevoelens die daarbij horen naar boven gehaald. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Terwijl het kind denkt aan de gebeurtenis geeft de therapeut een afleidende stimulans zoals tikjes op de knieën of schouders of het volgen van handbewegingen. Herinneringen verliezen hierdoor hun kracht en emotionele lading. Het proces helpt om ervaringen een plek te geven en sterke, negatieve gevoelens van hun lading te ontdoen.

 

Weerbaarheidstraining
Deze vorm van groepstherapie is bedoeld om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten en de onzekerheid en angsten te verminderen. De training bestaat uit acht sessies waarin tijdens elke bijeenkomst een ander thema centraal staat, zoals: pesten, vrienden maken en faalangst. De cognitieve gedragstherapie loopt als een rode draad door de training heen. Voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar.

 

Therapiegroep voor ouders met een kind met autisme
Therapiegroep speciaal voor ouders met een kind waarbij onlangs de diagnose autisme is vastgesteld. Ouders leren in groepsverband over autisme en vinden veel herkenning en steun bij andere ouders.

 

Jongerengroep
Groepstherapie voor jongeren die last hebben van onzekerheid, somberheid en/of angsten. Cognitieve gedragstherapie staat centraal binnen deze groep.

 

Kinderen uit de Knel
Deze groep is voor ouders die reeds lange tijd vanwege een scheiding met elkaar strijden. Vaak zijn zij of hun kinderen al eerder in de hulpverlening geweest, echter zonder het gewenste resultaat. Klik hier voor meer informatie over Kinderen uit de Knel.