Behandelmethodes

Bij PVP zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk. Hieronder een aantal voorbeelden van therapieën die wij aanbieden in de Specialistische GGZ. Naast onderstaande therapieën kan er bij de Specialistische GGZ ook gebruik worden gemaakt van de therapieën uit de Basis GGZ.

 

  • Systeemtherapie
  • Ouderbegeleiding
  • Cliëntgerichte psychotherapie
  • Speltherapie

 

Systeemtherapie
Dit is een vorm van psychotherapie die gericht is op de relaties tussen mensen. Vaak ligt de oplossing voor het probleem bijvoorbeeld binnen de relaties binnen het gehele gezin. Er worden dan sessies gepland met alle gezinsleden. Ook wordt er partner-relatie-therapie gegeven wanneer de relatie tussen de ouders van grote invloed is op de problematiek. Enkele voorbeelden uit de praktijk zijn:

  • U zou willen dat uw dochter van 15 meer eigen verantwoordelijkheid neemt. Uw dochter zelf vindt dat ook en geeft aan daarom meer vrijheid te willen. Jullie verschillen van mening wat deze vrijheid is, waardoor er veel strijd en negativiteit in jullie gezin ontstaat.
  • U bent als ouders gescheiden en heeft inmiddels een nieuwe partner, die zelf ook kinderen heeft. Uw kind lijkt maar moeilijk aan deze nieuwe situatie te kunnen wennen. Samen zijn jullie op zoek naar een nieuw balans.
  • Het gedrag van uw kind, in combinatie met de strubbelingen tussen jullie als ouders, zorgen voor een spanningsvolle, vicieuze cirkel, waar jullie met elkaar niet uit lijken te komen.

 

Ouderbegeleiding
Vaak zijn klachten ook te verhelpen door ouders te begeleiden om anders met situaties om te gaan. Met deze begeleiding helpen we je als ouder om meer zelfvertrouwen te krijgen in je rol als opvoeder.

 

 

Cliëntgerichte psychotherapie
Vooral wanneer uw kind wat ouder is, werkt deze therapie goed om het inzicht in eigen functioneren te ontdekken. Samen gaan we op zoek naar patronen waardoor uw kind vastloopt. Binnen de sessies wordt er zowel met gesprekstechnieken als met creatieve vormen gewerkt. Zelfontplooiing is een belangrijk uitgangspunt van deze vorm van psychotherapie. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt, kan een kind of jongere zich het beste ontplooien. Maar door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling verstoord worden en kunnen er klachten ontstaan. Uw kind voelt zich bijvoorbeeld somber, gespannen of heeft het gevoel vast te lopen. Zicht krijgen op deze persoonlijke problemen gaat beter als iemand in contact is met zichzelf, dus met zijn of haar eigen gedachten, maar vooral ook met zijn of haar gevoelens. Door in gesprek te komen over deze gevoelens en gedachten, kunnen we problemen onderzoeken en ontdekken hoe het kind of de jongere hierin verder kan komen.

 

Speltherapie
Speltherapie is een vorm van cliëntgerichte psychotherapie voor kinderen en jeugdigen in de leeftijd van ongeveer 3 t/m 16 jaar. Spel is de taal van het kind. Spelenderwijs kunnen kinderen hun emoties uiten, afrekenen met gebeurtenissen uit het verleden die hen boos, verdrietig of angstig maken en oefenen met nieuwe vormen van gedrag. Het spel geeft het kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten en gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven.