Hoe helpen wij?

Voor wie?
De zorg die PVP biedt in de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) is bedoeld voor kinderen en jongeren die reeds langere tijd last hebben van psychische klachten. Vaak hebben deze klachten te maken met andere problemen binnen het gezin. Het gaat om complexe problematiek. Vaak is het zinvol om alvorens de behandeling start uitgebreid psychologisch onderzoek te doen. Ouders en soms ook andere gezinsleden worden bij de behandeling betrokken.

 

Hoe helpen wij?
Ons werk begint met heel goed luisteren. Luisteren naar wat u en uw kind graag anders willen. Na de aanmelding worden jullie – ouder(s) en kind – samen uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek luistert de psycholoog goed naar jullie verhaal en stelt ook allerlei vragen. Waar heeft uw kind last van? Hoe gaan jullie hiermee om? Welke veranderwensen hebben jullie? Mogelijk is er ook aanvullend psychodiagnostisch onderzoek nodig om beter te begrijpen waar het probleem of de klacht(en) van uw kind vandaan komen.

 

Samen met uw kind bekijken we welk soort hulp of therapie het beste bij hem of haar past.

Vervolgens maakt de psycholoog een behandelplan. Hierin leggen jullie samen de afspraken vast over het soort therapie dat je kind gaat volgen, de duur en welke doelen jullie daarmee willen bereiken. De behandeling zelf wordt regelmatig geëvalueerd en afgesloten wanneer de doelen zijn behaald.

 

Naast therapie aan kinderen en jongeren bieden we ook oudertherapie. Voor als u als ouder(s) bijvoorbeeld behoefte heeft aan extra begeleiding en advies om uw kind beter te leren begrijpen en te helpen.