Hoe helpen wij?

Via je huisarts, verloskundige, GGD, kinderarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin of het consultatiebureau word je naar PVP-Mini verwezen. Je komt samen met je kindje naar onze praktijk of we komen bij je thuis. We luisteren naar jullie verhaal en brengen samen jullie hulpvragen in kaart. Vervolgens denken we mee in welke hulp er nodig is om jullie van de bestaande klachten af te helpen.

Te denken valt aan aanvullend onderzoek, behandeling van psychische klachten van de ouder, ouder-kind-behandeling, traumabehandeling, video-observaties, speltherapie of verwijzing naar andere disciplines zoals ergotherapie, logopedie of fysiotherapie. Tevens werken we samen met andere plekken waar je kindje veel komt, zoals kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en school.

We gaan bij PVP-Mini uit van de eigen mogelijkheden en veerkracht van ouders en kind.