Herkent u dit?

“Mijn kind is de laatste tijd zo verdrietig” 
“Mijn moeder en ik begrijpen elkaar niet, waardoor we steeds ruzie hebben”

 Als ouder wil je dat het goed gaat met je kind; dat het vrolijk en onbezorgd in het leven staat. Maar soms voel je als ouder aan dat er iets met je kind aan de hand is. Misschien is het angstig of snel boos, dwars of verdrietig. Misschien is het stil en trekt het zich vaak terug. En ook al doe je nog zo je best, het lijkt allemaal niet te helpen. In zo’n geval is het fijn en soms zelfs nodig om hulp te krijgen. Dan is het goed te weten dat PVP kan helpen. Want PVP is er voor kinderen, voor jongeren én voor hun ouders.

PVP Junior omvat alle activiteiten binnen onze praktijk die gericht zijn op psychologische hulp aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.

 

Bij welke klachten?
Herkent u een of meer van de volgende klachten of problemen bij uw kind? Dan kan de hulp van een psycholoog van pas komen:

 • Ontwikkelingsproblemen: problemen met eten, slapen, zindelijkheid.
 • Emotionele problemen: somberheid en depressie, (faal)angst, fobieën, verwerking van schokkende ervaringen in het gezin of de familie, omgaan met echtscheiding, negatief zelfbeeld.
 • Lichamelijke klachten (met psychische oorzaak): hoofdpijn, buikpijn.
 • Gedragsproblemen: agressiviteit, pesten, moeilijk kunnen concentreren.
 • Sociale problemen: onzekerheid, moeilijk in contact komen met leeftijdgenoten, gepest worden.
 • Problemen rondom ADHD of autisme.
 • Problemen in de schoolsituatie.

 

Bij welke klachten niet?

 • Specifieke leerstoornissen (waaronder dyslexie)
 • IQ < 80
 • Crisissituatie zoals acute suicidaliteit
 • Als er enkel medicatievragen zijn

Er zijn andere instellingen die hierin gespecialiseerd zijn.