Verwijsprocedure

Als verwijzer kunt u cliënten verwijzen door het invullen van een verwijsbrief. Hierop kunt u aangeven of het gaat om behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. Behalve dat er aangegeven moet worden of het gaat om BGGZ of SGGZ, dient de verwijzer ook het vermoeden van diagnose kenbaar te maken op de verwijsbrief. De verwijsbrief kunt u meegeven aan cliënt of faxen naar onze praktijk. Cliënten dienen zichzelf in te schrijven bij onze praktijk.

Spoedverwijzing

Bij een spoedverwijzing wordt de aanmelding besproken in het intakeoverleg van het K&J behandelteam. Een urgente aanmelding wordt eerder ingepland of een kortere wachttijd gegund.

Terugkoppeling
Als cliënt wordt uitgenodigd voor de intake, vragen wij cliënt om schriftelijke toestemming voor overleg met u als verwijzer. Na de intakefase krijgt u een schriftelijke terugkoppeling over de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot de therapie. Bij het afsluiten van de behandeling ontvangt u tevens schriftelijk bericht over het verloop van de therapie en dat deze wordt afgesloten. Indien nodig zal de behandelaar u tussentijds bellen voor nader overleg. Natuurlijk kunt u als verwijzer ook altijd tussentijds contact opnemen met de behandelaar voor overleg.