Verwijsprocedure

Als verwijzer kunt u cliënten verwijzen via Zorgdomein of door het invullen van een verwijsbrief.

Op de pagina hieronder vindt u een onlineformulier. Hierop kunt u aangeven of het gaat om behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. Behalve dat er aangegeven moet worden of het gaat om BGGZ of SGGZ, dient de verwijzer ook het vermoeden van diagnose kenbaar te maken op de verwijsbrief. Wanneer u de onlinebrief verstuurt is het niet nodig deze te faxen of mee te geven aan cliënt. Een verwijsbrief downloaden en uitgeprint mailen of faxen of meegeven aan de cliënt kan ook.

Voor verzekeren bij Zilveren Kruis/Achmea, (idem voor de labels FBTO, Interpolis, de Friesland ed) geldt een aanmeldstop. Geadviseerd wordt contact op te nemen met de afdeling Zorgbemiddeling of informeren in de regio naar de mogelijkheden.

Cliënten dienen zichzelf in te schrijven bij onze praktijk. Zij kunnen het aanmeldformulier via deze site invullen of telefonisch contact opnemen.

Spoedverwijzing

Bij een spoedverwijzing wordt de aanmelding besproken in het intakeoverleg van het K&J behandelteam. Een urgente aanmelding wordt eerder ingepland of een kortere wachttijd gegund.

Terugkoppeling
Als cliënt wordt uitgenodigd voor de intake, vragen wij cliënt om schriftelijke toestemming voor overleg met u als verwijzer. Na de intakefase krijgt u een schriftelijke terugkoppeling over de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot de therapie. Bij het afsluiten van de behandeling ontvangt u tevens schriftelijk bericht over het verloop van de therapie en dat deze wordt afgesloten. Indien nodig zal de behandelaar u tussentijds bellen voor nader overleg. Natuurlijk kunt u als verwijzer ook altijd tussentijds contact opnemen met de behandelaar voor overleg.

  Gegevens verwijzer

   

  Aanmelding voor

   

  Gegevens client

   

  Vermoeden van diagnose volgens de verwijzer

  Recent toegepaste interventies/voorgaande behandeling: welk resultaat:

  Houding t.a.v aanmelding:

  Aanvullende somatische gegevens/vraagstelling:

  Huidige leefsituatie:

  Medicatie bij aanmelding:

  Relevante biografische gegevens en familiare belasting:

  Ik geef toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens conform de privacy policy.