Kosten en vergoeding

Wat kost psychologische hulp voor volwassenen?
Psychologische hulp voor de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ) of voor de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) wordt vanuit het basispakket van uw zorgverzekering volledig vergoed. Voor beide vormen is een verwijzing van uw huisarts of een andere arts nodig. Voorwaarde voor vergoeding is ook dat wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar.

PVP heeft voor 2020 contracten gesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland (Achmea, VGZ, CZ, DSW, Zorg en Zekerheid, Eno, ASR, ONVZ en Caresq).

Enige uitzondering is Menzis. PVP heeft er expliciet voor gekozen vanaf 2021 geen contract meer met Menzis af te sluiten. Dit betekent echter niet dat voor Menzis-verzekerden uw zorg bij PVP niet vergoed wordt. Heeft u bij Menzis gekozen voor een restitutie-polis dan worden kosten volledig vergoed. Heeft u bij Menzis gekozen voor een natura-polis dan krijgt u nog altijd een deel van de kosten vergoed. Wij berekenen de tarieven zoals vastgesteld door de NZA. Informeer bij Menzis welk deel zij vergoeden bij de natura-verzekering.

Mocht u de naam van uw verzekering niet herkennen kan het zijn dat uw verzekering een onderliggende verzekering of label is van één van bovenstaande. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar www.zorgwijzer.nl.

Elke zorgverzekeraar kan de vergoeding anders regelen. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.

Binnen de Basis GGZ (BGGZ) zijn er verschillende zorgvraagzwaartetrajecten met bijbehorende bedragen. Voor 2020 geldt:

  • Kort, max 294 minuten, tarief NZa* € 507,62
  • Middel, max 495 minuten, tarief NZa* € 864,92
  • Intensief, 750 minuten, tarief NZa* € 1356,25

*de tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

PVP brengt hiervan een percentage (tussen 85% en 99%) in rekening, afhankelijk van de contractafspraken met uw zorgverzekeraar. In het traject wordt alle directe en indirecte tijd besteed aan de behandeling geregistreerd. De factuur wordt na afloop van de behandeling ingediend bij uw zorgverzekeraar die deze dan direct aan ons zal vergoeden.

De prestatie Onvolledig Behandeltraject wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM classificatie, of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) geindiceerd is. Het NZa tarief hiervoor is € 207,19.

Binnen de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) hanteren wij eveneens een percentage van de NZa tarieven. Tarieven zijn afhankelijk van diagnose en duur behandeling.

Hoe zit het met het eigen risico?
De vergoeding valt onder het verplichte eigen risico. In 2020 is het eigen risico € 385,-. Dit betekent dat u de eerste   € 385,- zelf betaalt voor zorg uit uw basisverzekering. Mogelijk heeft u ook nog een vrijwillig (hoger) eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico.

Wat kost psychologische hulp voor kinderen en jeugdigen?
Psychologische behandelingen die vallen binnen zowel de BGGZ als de  SGGZ worden door de gemeente waar het kind woonachtig is vergoed. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Wordt speltherapie ook vergoed?
Speltherapie als onderdeel van de behandeling wordt vergoed wanneer er sprake is van een diagnose. Ook als er geen diagnose gesteld kan worden, is speltherapie mogelijk. U betaalt de sessies dan zelf. Een sessie van 45 minuten kost € 78,00. Als u een aanvullende verzekering heeft, wordt mogelijk een deel hiervan vergoed vanuit alternatieve geneeswijzen. Wij raden u aan uw polisvoorwaarden na te lezen om de precieze vergoedingen uit te zoeken.

 

Wat kost behandeling door de seksuoloog?
De vergoeding voor seksuologische behandeling valt buiten het basispakket. Slechts een enkele verzekeraar vergoedt een behandeling nog vanuit het aanvullend pakket. Een sessie van 45 minuten kost € 95,-

Tarief onverzekerde zorg
Sommige vormen van hulp worden niet door de zorgverzekeringen vergoed. Het gaat hierbij om de behandeling van stoornissen die niet worden benoemd in het internationale DSM V classificatiesysteem. Dit geldt bijvoorbeeld voor werkgerelateerde problematiek, relatieproblematiek, identiteitsproblematiek en opvoedingsproblemen. Bij PVP is uiteraard wel behandeling mogelijk, maar u betaalt de kosten dan zelf. Een consult kost € 95,-. U heeft in dat geval geen verwijsbrief van uw (huis)arts nodig.

Het is bij PVP ook altijd mogelijk om onderzoek te laten verrichten tegen eigen vergoeding. Bijvoorbeeld als u psychologisch onderzoek wilt laten verrichten bij uw kind, omdat u vragen heeft over zijn of haar intelligentie. Of als u een andere onderzoeksvraag heeft die niet gekoppeld is aan een diagnose en daardoor niet wordt vergoed.