Kosten en vergoeding

Wat kost psychologische hulp voor volwassenen?

Ggz-behandelingen worden bekostigd via het zogeheten Zorgprestatiemodel (ZPM). Je betaalt een eigen risico als je 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket.

De tarieven voor diagnostiek en behandeling binnen de GGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer informatie hierover vindt u op www.zorgprestatiemodel.nl

PVP heeft voor 2024 contracten gesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland (Achmea *, VGZ, CZ, DSW, Zorg en Zekerheid, Eno, ASR, ONVZ en Caresq). De factuur wordt maandelijks ingediend bij uw zorgverzekeraar die deze dan direct aan ons zal vergoeden.  * Voor verzekeren bij Zilveren Kruis/Achmea, (idem voor de labels FBTO, Interpolis, de Friesland ed) geldt helaas een aanmeldstop. Geadviseerd wordt contact op te nemen met de afdeling Zorgbemiddeling of informeert u in de regio naar de mogelijkheden)

Enige uitzondering is Menzis. PVP heeft er expliciet voor gekozen geen contract meer met Menzis/Anderzorg af te sluiten. Dit betekent echter niet dat voor Menzis-verzekerden uw zorg bij PVP niet vergoed wordt. Heeft u bij Menzis gekozen voor een restitutie-polis dan worden kosten volledig vergoed. Heeft u bij Menzis gekozen voor een natura-polis dan krijgt u nog altijd een deel van de kosten vergoed. Wij berekenen de tarieven zoals vastgesteld door de NZA. Informeer bij Menzis welk deel zij vergoeden bij de natura-verzekering.

Mocht u de naam van uw verzekering niet herkennen kan het zijn dat uw verzekering een onderliggende verzekering of label is van één van bovenstaande. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar www.zorgwijzer.nl.

Voor overige vragen kijk in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.

Hoe zit het met het eigen risico?
De vergoeding valt onder het verplichte eigen risico. In 2024 is het eigen risico € 385,-. Dit betekent dat u de eerste   € 385,- zelf betaalt voor zorg uit uw basisverzekering. Mogelijk heeft u ook nog een vrijwillig (hoger) eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Wat kost psychologische hulp voor kinderen en jeugdigen?
Psychologische behandelingen worden door de gemeente waar het kind woonachtig is vergoed. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Wordt speltherapie ook vergoed?
Speltherapie als onderdeel van de behandeling wordt vergoed wanneer er sprake is van een diagnose. 

 Wat kost behandeling door de seksuoloog?
De vergoeding voor seksuologische behandeling valt buiten het basispakket. Slechts een enkele verzekeraar vergoedt een behandeling nog vanuit het aanvullend pakket. Een sessie van 45 minuten kost € 110,-

Tarief onverzekerde zorg

Het is bij PVP ook altijd mogelijk om onderzoek te laten verrichten tegen eigen vergoeding. Bijvoorbeeld als u psychologisch onderzoek wilt laten verrichten bij uw kind, omdat u vragen heeft over zijn of haar intelligentie. Of als u een andere onderzoeksvraag heeft die niet gekoppeld is aan een diagnose en daardoor niet wordt vergoed.

Sommige vormen van hulp worden niet door de zorgverzekeringen vergoed. Het gaat hierbij om de behandeling van stoornissen die niet worden benoemd in het internationale DSM V classificatiesysteem. Dit geldt bijvoorbeeld voor werkgerelateerde problematiek, relatieproblematiek, identiteitsproblematiek en opvoedingsproblemen. Bij PVP is uiteraard wel behandeling mogelijk, maar u betaalt de kosten dan zelf. Een consult van 45 minuten kost € 125,-. U heeft in dat geval geen verwijsbrief van uw (huis)arts nodig. Dergelijke nota’s kunt u niet indienen bij de ziektekostenverzekeraar.