Kwaliteit

Professionele zorg
Bij PVP mag u altijd rekenen op een hoge kwaliteit zorg en dienstverlening. Het erkende NEN-EN keurmerk geeft u de garantie dat we onze zaken goed op orde hebben en werken volgens wettelijke eisen en normen. Hieronder leest u hoe en met welke middelen we dat doen.

Erkende hulpverleners
Bij PVP bent u in vertrouwde, deskundige handen. Al onze medewerkers zijn professionals  die een universitaire of hbo-opleiding in de geestelijke gezondheidszorg hebben afgerond. Daarnaast hebben zij hun kennis aangevuld met praktijkgerichte cursussen en opleidingen. Onze medewerkers zijn BIG-geregistreerd ,  of werken onder supervisie van een BIG-geregistreerde professional. Dit betekent dat zij voldoen aan de opleidings- en werkeisen zoals gesteld in de wet BIG.

Strenge gedragscodes
PVP hanteert de gedragscodes en de richtlijnen voor beroepsethiek zoals vastgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) . We houden ons aan de regels voor opleidingsvereisten, voor het waarborgen van uw privacy en we hanteren een goed functionerende klachtenprocedure.

ISO 9001:2015 gecertificeerd

PVP is ISO 9001:2015 gecertificeerd, en zorgt dat de kwaliteit gewaarborgd blijft door te blijven werken met het WMS managementsysteem, waarmee we aantonen dat PVP:

  • goed is georganiseerd;
  • cliënten centraal stelt;
  • continu werkt aan verbetering van de zorg en de dienstverlening;
  • betrouwbare resultaten presenteert;
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’ dat wil zeggen generalistische basis gzz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het huidige kwaliteitsstatuut is goedgekeurd in februari 2023. U kunt dit formulier opvragen bij het secretariaat van de PVP.

Kwaliteitsstandaarden

Binnen PVP werken wij volgens de geldende kwaliteitsstandaarden (ADHD, angststoornissen, autisme, depressieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen). (www.ggzstandaarden.nl)Clientgerichte informatie vindt u onder andere op de volgende websites:

  • www.nedkad.nl
  • www.thuisarts.nl
  • www.kenniscentrum-kjp.nl

ROM-Vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring)
Om uw klachten goed in kaart te brengen, vragen we u bij aanvang van de behandeling een vragenlijst in te vullen. Dit herhalen we ofwel elke drie maanden ofwel bij einde behandeling. Op deze manier kunnen we de vorderingen van de behandeling goed volgen en/of het uiteindelijke effect van de behandeling meten. Evalueren en eventueel bijsturen van de behandeling wordt hierdoor makkelijker.

Cliënttevredenheid

Wat vinden patiënten belangrijk in de zorg én wat zijn hun ervaringen.

Met de CQ-index (Consumer Quality Index) wordt de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten van ervaringen van patiënten  met de zorg. De systematiek bestaat uit een familie van vragenlijsten met bijbehorende richtlijnen voor dataverzameling, data-analyse en het rapporteren van de resultaten. De vragenlijsten geven inzicht in twee zaken: wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn met de zorg.

PVP vindt het belangrijk om te weten hoe u uw behandeling en onze praktijk ervaart en waardeert. Deze informatie helpt ons om onze zorg en dienstverlening continu te verbeteren. Daarom vragen we u aan het einde van de behandeling een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen.

We onderzoeken o.a. of cliënten tevreden zijn over het behandelplan, de behandelaar en de locatie. Met feedback kunnen we eventuele  knelpunten snel verbeteren.

Over het jaar 2023 werd de behandeling en dienstverlening van de PVP gewaardeerd met een gemiddelde van 8,3.

Hieronder de tabel van de schaalscores (1-5)

Bejegening                      4,8

Samen beslissen              4,4

Uitvoering behandeling   4,2

Bereikbaarheid                 4,7

Info vragenlijsten             4,2

De resultaten worden met alle medewerkers binnen de PVP gedeeld. Samen bespreken we de resultaten en samen proberen we ons steeds te verbeteren.

Wij vinden bejegening een belangrijk aspect in onze dienstverlening en zijn blij met een score van 4,8 op een schaal van 5. Dit willen we zeker vasthouden voor 2024.

Daarnaast zetten we in 2024 nog meer in op ‘Samen beslissen”‘. Een onderdeel wat in 2024 meer belicht zal worden is o.a. de inzet van zelfhulpprogrammas en cliëntondersteuning.

Wij nodigen u uit uw ervaring tevens te delen op Zorgkaart Nederland. Als u hier klikt wordt u automatisch doorgestuurd.