Informatie voor gemeenten

Ouders/verzorgers en hun kinderen worden naar onze praktijk verwezen door huisartsen, medisch specialisten of jeugdartsen. Steeds vaker worden zij op advies van school verwezen.

 De vraagstelling kan bestaan uit enkelvoudige problematiek waarbij een korte behandeling volstaat. Voorbeelden van dergelijke vraagstellingen zijn:

  • Ik voel me vaak onzeker wanneer ik in een groep ben
  • Ik ben bang voor honden
  • Ik voel mij vaak verdrietig
  • Mijn kind en ik (moeder) begrijpen elkaar vaak niet waardoor we steeds weer in een vicieuze cirkel van ruzies terecht komen.

Bij dergelijke hulpvragen werken we klacht- en vraaggericht.

 Soms ligt er een onderzoeksvraag onder een vraagstelling. Wij verrichten altijd ‘gelaagde diagnostiek’. Dat wil zeggen dat wij niet een standaard uitgebreide testbatterij afnemen wanneer er een vermoeden van een stoornis is. Wij beginnen met een kort basisonderzoek. Wanneer hier meer zorgen uitkomen komt er meer verdieping binnen de diagnostiek. Dit doen wij om op een efficiënte en kostenbesparende manier te kunnen werken omdat er vaak een andere oorzaak onder probleemgedrag ligt dan een stoornis.

Wanneer er uit de ‘basisdiagnostiek’ echter flinke zorgen en veel aanknopingspunten voor een mogelijke stoornis komen, zijn wij binnen PVP junior in staat om gedegen en kwalitatief goed onderzoek uit te voeren om meer inzicht te krijgen op intellectueel, persoonlijk en neuropsychologisch vlak.

Binnen de PVP werken we met een hecht team van professionele en kundige universitair opgeleide therapeuten (die beschikken over een BIG-registratie) met veel ervaring rondom gespecialiseerde diagnostiek. Hierbij kun je denken aan vragen rondom ontwikkelingsstoornissen en leer- en gedragsstoornissen. Ter consultatie hebben wij overleg met een kinderpsychiater en kinderartsen.

Uit onderzoek blijkt dat er met veel kinderen te lang wordt ‘aangemodderd’ alvorens zij uitgebreid onderzocht worden. Veel tijd is dan verloren gegaan, soms heeft er al een doublure plaatsgevonden en is het zelfvertrouwen van een kind ernstig geschaad. Zonder een goede diagnose en passende psycho-educatie blijft alle coachende ouderbegeleiding ‘modderen’ met onvoldoende resultaat en levert het juist extra frustratie op. Dit is tevens ook zonde van al het geïnvesteerde geld.

Bij complexe systemen en ingewikkelde problematiek is het dus een voorwaarde voor verantwoorde hulpverlening om vooraf zoveel mogelijk duidelijk te krijgen over welke doelen haalbaar geacht mogen worden. En vooral ook waar de krachten en kwaliteiten van een kind en gezin liggen.

U kunt er op vertrouwen dat wij binnen de PVP op een zeer efficiënte en effectieve en dus kostenbesparende manier te werk gaan en middels gelaagde diagnostiek duidelijke en haalbare doelen stellen. Binnen twee gesprekken stellen wij een taxatie op waarin alle kwaliteiten en risico’s van het kind en het systeem in staan om vandaar uit een plan te maken. Wij streven naar korte trajecten wanneer het mogelijk is en bieden gespecialiseerde diagnostiek wanneer dit noodzakelijk is. Binnen de PVP staan de best opgeleide professionals klaar om dit te beoordelen.