Kosten en wachttijden

Veel behandelingen en onderzoeken in de SGGZ zijn opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering en worden volledig vergoed. Voorwaarde voor vergoeding is dat wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Met het merendeel van de zorgverzekeraars – in ieder geval de grote maatschappijen – hebben wij een overeenkomst afgesloten. Ook heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een andere arts. Hoe de vergoeding verder is geregeld, verschilt per zorgverzekeraar. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar. Voor zorg uit de SGGZ geldt het eigen risico van uw zorgverzekering.

Sommige vormen van hulp worden niet door de zorgverzekeringen vergoed. Dit geldt bijvoorbeeld voor de behandeling van aanpassingsstoornis, seksuele stoornissen, partner-relatie-problematiek of werkgerelateerde problematiek. Uiteraard kunt u voor de behandeling van deze problemen wel bij ons terecht, maar u betaalt de kosten dan zelf. Ons praktijktarief bedraagt € 125,00 per sessie. In dat geval heeft u geen verwijsbrief van uw (huis)arts nodig.

Klik hier voor meer informatie over wachttijden.