Kosten en wachttijden

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dit heeft onder andere tot gevolg dat psychologische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeenten.

 

Tarief onvergoede zorg
Het kan zijn dat u graag psychologisch onderzoek bij uw kind wilt laten verrichten omdat u bijvoorbeeld vragen heeft over zijn of haar intelligentie. Of misschien heeft u een andere onderzoeksvraag die niet gekoppeld is aan een diagnose en daardoor niet vergoed wordt. Het is bij PVP altijd mogelijk om onderzoek te laten verrichten tegen eigen vergoeding.

Ons praktijktarief is € 125,00 per consult. Voor diagnostiekconsulten kunnen andere tarieven gelden, informeer hiervoor bij uw behandelaar.

Klik hier voor meer informatie over wachttijden.