Privacy

U kunt erop vertrouwen dat wij zeer zorgvuldig omgaan met uw privacy. Wachtkamer en behandelkamers zijn geblindeerd en geluiddicht. Cliëntendossiers worden bewaard in een beveiligde computeromgeving en in afgesloten dossierruimten. Al onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.

De rechten en plichten van clienten en behandelaars zijn opgenomen in de wet op de geneeskunige arbeidsovereenkomst (WGBO).

Sinds 25 mei 2018 is de wet AVG van kracht

U kunt hier onze privacy policy downloaden