Klachten

Wij streven ernaar onze cliënten de best mogelijke zorg te bieden. Bent u desondanks ontevreden over een bepaald aspect van onze zorg of dienstverlening? Blijf er niet mee rondlopen, maar laat het ons weten. Wij vinden het belangrijk om te investeren in de relatie met onze cliënten, ook wanneer zaken niet helemaal goed lopen. Binnen onze praktijk werken we continue aan de ontwikkeling en verbetering van onze zorg en dienstverlening.

Hoe kunt u een klacht indienen?
U kunt uw klacht rechtstreeks melden bij de betrokken medewerker of gebruik maken van het klachtenformulier. Anoniem melden mag ook (bij minderjarigen geldt dat diens ouders/ verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers de klacht indienen).

Daarnaast kunt u met uw klacht ook terecht bij een vertrouwenspersoon. Dit is een onafhankelijke persoon die naar uw klacht luistert en die u adviseert en helpt. De naam van onze vertrouwenspersoon is Mieke van Lier. Noteer de klacht op het klachtenformulier en stuur het op naar mevrouw M. van Lier, Tramstraat 17, 5751 JK, Deurne.

Klachtenformulier
Het klachtenformulier  kunt u hier downloaden of aanvragen bij de secretaresse.

Mail het ingevulde formulier naar info@pvpdeurne.nl of stuur het op naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon (zie naam en adres hierboven). Afleveren bij de secretaresse mag ook.

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Wij proberen uw klacht zo goed mogelijk intern op te lossen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt uw vraag of klacht dan voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen of Geschillencommissie KPZ voor K&J. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Klachten over behandeling bij kinder en jeugd kunnen worden ingediend bij Klachtenportaal Zorg

www.klachtenportaalzorg.nl