Bestuur en toezicht

De Raad van Bestuur wordt gevormd door:

  • mw. M. Unterberg
  • mw. M. de Leijer
  • mw. N. Florack

 

Binnen de Raad van Bestuur zijn de taken duidelijk afgebakend, waarbij ieder bestuurslid verantwoordelijk is voor haar eigen portefeuille. Belangrijke beslissingen worden altijd in onderling overleg genomen.

 

 

Cliëntenraad
PVP vindt het belangrijk om cliënten te betrekken bij verbeteringen van veiligheid en kwaliteit van de zorg. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn in het beleid en in de zorg worden deze besproken binnen de cliëntenraad. Ook krijgt de cliëntenraad inzage in de uitslagen van het cliëntevredenheidsonderzoek en de effectiviteitsmetingen van de behandeling. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven om de kwaliteit van de zorg zo optimaal mogelijk te maken. De cliëntenraad is samengesteld uit cliënten die door de maatschap zijn benaderd. Hierbij is getracht om een representatieve raad samen te stellen, met cliënten uit de volwassenenzorg en met ouders van kinderen die bij PVP in behandeling zijn geweest.