Behandelmethodes

Bij PVP zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk.

 • Systeemtherapie
 • Ouderbegeleiding/ behandeling
 • Cliëntgerichte psychotherapie
 • Speltherapie
 • EMDR
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Therapiegroep voor ouders met een kind met autisme
 • Jongerengroep 
 • ACT
 • KIES 
 • E-Health
 • Onderzoek
 • Mindfulness
 • IMH groepen

Systeemtherapie
Dit is een vorm van psychotherapie die gericht is op de relaties tussen mensen. Vaak ligt de oplossing voor het probleem bijvoorbeeld binnen de relaties binnen het gehele gezin. Er worden dan sessies gepland met alle gezinsleden. Ook wordt er partner-relatie-therapie gegeven wanneer de relatie tussen de ouders van grote invloed is op de problematiek.

Ouderbegeleiding/ behandeling
Vaak zijn klachten van kinderen ook te verhelpen door ouders te begeleiden om anders met situaties om te gaan. Met deze begeleiding helpen we je als ouder om meer zelfvertrouwen te krijgen in je rol als opvoeder.

Cliëntgerichte psychotherapie
Vooral wanneer uw kind wat ouder is, werkt deze therapie goed om het inzicht in eigen functioneren te ontdekken. Samen gaan we op zoek naar patronen waardoor uw kind vastloopt. Binnen de sessies wordt er zowel met gesprekstechnieken als met creatieve vormen gewerkt. Zelfontplooiing is een belangrijk uitgangspunt van deze vorm van psychotherapie. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt, kan een kind of jongere zich het beste ontplooien. Door in gesprek te komen over de gevoelens en gedachten van uw kind, kunnen we problemen onderzoeken en ontdekken hoe het kind of de jongere hierin verder kan komen.

Speltherapie
Speltherapie is een vorm van cliëntgerichte psychotherapie voor kinderen en jeugdigen in de leeftijd van ongeveer 3 t/m 16 jaar. Spel is de taal van het kind. Spelenderwijs kunnen kinderen hun emoties uiten, afrekenen met gebeurtenissen uit het verleden die hen boos, verdrietig of angstig maken en oefenen met nieuwe vormen van gedrag. Het spel geeft het kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten en gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven.

EMDR
Dit is een therapie voor kinderen en jongeren die last blijven houden van een (groot of klein) trauma. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een verkeersongeval, een ziekenhuisopname of een andere schokkende gebeurtenis. Tijdens een EMDR-sessie wordt het kind of de jongere gevraagd terug te denken aan de gebeurtenis of omstandigheden samenhangend met de klachten. Samen met de EMDR-therapeut worden beelden, gedachten en gevoelens die daarbij horen naar boven gehaald. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Terwijl het kind denkt aan de gebeurtenis geeft de therapeut een afleidende stimulans zoals tikjes op de knieën of schouders of het volgen van handbewegingen. Herinneringen verliezen hierdoor hun kracht en emotionele lading. Het proces helpt om ervaringen een plek te geven en sterke, negatieve gevoelens van hun lading te ontdoen.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie richt zich op 3 dingen: wat we denken, hoe we ons voelen en wat we doen. Dat wat we denken is van invloed op wat we voelen en op wat we doen. Samen zullen we kijken of dat wat je denkt wel waar is. Kloppen deze gedachten wel? Of zou je ook meer helpende gedachten kunnen hebben? Samen gaan we je gedachten onderzoeken en veranderen wanneer dit nodig is. Ook helpen we je bij het oefenen met alternatief gedrag.

Therapiegroep voor ouders met een kind met autisme
Therapiegroep speciaal voor ouders met een kind waarbij onlangs de diagnose autisme is vastgesteld. Ouders leren in groepsverband over autisme en vinden veel herkenning en steun bij andere ouders.

Jongerengroep
Groepstherapie voor jongeren (van 14 tot 18 jaar) die last hebben van onzekerheid, somberheid en/of angsten. Cognitieve gedragstherapie staat centraal binnen deze groep.

ACT
ACT staat voor het flexibel om leren gaan met tegenslagen die op je pad komen wanneer je onderweg bent naar een waardevol leven. Binnen deze therapievorm leer je dat moeilijke momenten bij het leven horen en dat het onmogelijk is om daar altijd een oplossing voor te vinden. Waar controle en/ of vermijding op de korte termijn de meest aantrekkelijke optie lijken te zijn in de omgang van je klachten, leer je middels deze therapievorm juist focus te leggen op jouw waarden op lange termijn. Je leert meer ruimte te creëren door het continue gevecht in je hoofd af en toe los te gaan laten, waardoor mogelijkheden zichtbaar worden. Daarbij leer je op een mildere manier naar jezelf te kijken en bewuste keuzes voor jezelf te maken. De focus ligt op doen en ervaren in plaats van het blijven analyseren van de oorsprong van jouw klachten.  

KIES
KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding. Niemand ‘kiest’ zomaar voor een scheiding. Zeker kinderen en jongeren niet. Kinderen en jongeren zijn loyaal aan hun ouders en ook afhankelijk van de mogelijkheden die hen geboden worden. Voor kinderen en jongeren die de scheiding van hun ouders meemaken én hun ouders, is er KIES. Dat kunnen allerlei scheiding situaties zijn. De scheiding is kort of al langer geleden. 

Bij de spel en praatgroep KIES, wordt onder leiding van twee KIES coaches in 8 bijeenkomsten van een uur het proces van de scheiding doorlopen. Tijdens de bijeenkomsten wordt met de groep gewerkt met verschillende werkvormen die afgestemd zijn op de behoeftes van de groep kinderen. Voorbeelden van de werkvormen zijn; gesprek, rollenspel, creatieve werkvormen, spel en stellingen. De kinderen leren beter met hun eigen situatie en de gevolgen die zij ervaren van de scheiding om te gaan. Er wordt gewerkt aan het leren vinden van eigen best haalbare oplossingen voor wat ze als moeilijke dingen ervaren.

 Van allebei de ouders met gezag is toestemming voor deelname noodzakelijk, dit is wettelijk zo bepaald.