Samenwerken met PVP

Wij vinden het belangrijk om op een goede manier samen te kunnen werken met onze verwijzers. Dit proberen wij te bereiken middels een zorgvuldige communicatie. Met toestemming van de cliënt wordt u als verwijzer op de hoogte gehouden van bijvoorbeeld de uitslag van een psychologisch onderzoek en van het verloop van de behandeling. Vaak is een overleg met de verwijzer ook zinvol. Met verschillende huisartsen hebben wij regelmatig een ‘cliëntoverleg’. Wanneer een huisarts vastloopt met een cliënt kan hij/zij ook altijd ter consultatie telefonisch contact met ons opnemen.  Uiteraard geldt dit ook voor de POH-GGZ of andere verwijzers. Wanneer een huisarts/verwijzer kan onderbouwen dat een aanmelding spoed heeft, nodigen wij de cliënt ook sneller uit. Na een versneld intake-traject wordt door de psycholoog beoordeeld of en in welke mater er sprake is van urgentie en wat de vervolgstappen zijn.

Wij werken ook samen met het Instituut voor Psychotrauma (IVP/ARQ) https://www.ivp.nl/home-0 en het Centrum Seksueel Geweld (CSG) https://centrumseksueelgeweld.nl/