Behandelmethodes

Bij PVP zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk. Hieronder een aantal voorbeelden van therapieën die wij aanbieden in de Generalistische Basis GGZ.

  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR
  • Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)
  • Emotion Focused Therapy (EFT)
  • E-Health
  • ACT

Cognitieve gedragstherapie
Dit is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen. Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Samen met de therapeut onderzoekt u hoe de ‘foute’ denkgewoonte is ontstaan. Door trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door huiswerk komt u tot nieuwe gedachten en positiever gedrag.

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Bijvoorbeeld een schokkende gebeurtenis, zoals een verkeersongeluk of een geweldsmisdrijf. Denk ook aan nare ervaringen zoals: emotionele verwaarlozing, pesterijen in de jeugd, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen en werkgerelateerde gebeurtenissen. EMDR wordt vaak gebruikt als onderdeel van een langerdurende psychotherapie.

Hoe werkt het? De EMDR-therapeut vraagt u om de traumatische gebeurtenis opnieuw te vertellen en stil te staan bij het meest nare beeld. Terwijl u zich hierop concentreert, vraagt de therapeut om tegelijkertijd de aandacht te richten op afleidende prikkels. Door dit proces zal de herinnering aan de vervelende gebeurtenis steeds minder vervelend worden. De kracht en de emotionele lading van de herinnering verdwijnen.

Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)
IPT is een vorm van psychotherapie waarin het verbeteren van de relaties met andere mensen centraal staat. Mensen zijn sociale wezens die anderen nodig hebben. Ingrijpende veranderingen of verstoringen van relaties (interpersoonlijke problemen of
life events) kunnen tot depressieve klachten leiden of deze verergeren. Omgekeerd is het ook zo dat de depressieve klachten duidelijk maken dat een of meer van de belangrijke relaties in iemands leven veranderd of verstoord zijn. Heel kort samengevat streeft IPT ernaar de kwaliteit van de relaties met andere mensen te verbeteren waardoor de depressieve klachten weer kunnen afnemen.

Emotion Focused Therapy (EFT)
Veel psychologische problemen zijn emotioneel van aard. Bij EFT staan uw emoties dan ook centraal. De nadruk ligt niet op de klacht, maar vooral op de hele persoon, in zijn of haar uniekheid. EFT ziet de emoties als de sleutel tot effectieve verandering. Samen met de therapeut werkt u aan het uiten, exploreren, begrijpen en herstructureren van emoties. Niet alleen zorgt EFT ervoor dat klachten verminderen, er is tevens sprake van een beter functioneren op alle levensgebieden. EFT is vooral gericht op het ervaren in het hier en nu en minder op het ‘praten over’. In principe is deze behandelmethode geschikt voor iedereen die open staat voor psychologische behandeling. Voor rationele mensen kan het een geschikte benadering zijn omdat zij misschien juist vastlopen door een onderontwikkelde emotionele kant. Bij mensen die overspoeld worden door emoties ligt de nadruk eerder op emotieregulering. Deze behandeling wordt bijvoorbeeld ingezet bij cliënten met een depressie, psychotrauma, angst, identiteitsproblemen, hechtingsstoornissen.

E-Health

E-health is een moderne manier van behandelen via internet. Uit onderzoeken blijkt dat e-health goed werkt, en voor een groot deel van de mensen veel te bieden heeft. PVP biedt in samenwerking met Therapieland een groot aantal modules aan die clienten na een uitnodiging van de therapeut kunnen doorlopen. In de meeste gevallen gebeurd dit in een ‘gemengde’ vorm. Naast online contact zijn er ook altijd face-to-face-gesprekken. Daarnaast is het voor de behandelaar mogelijk mee te kijken bij al de online programma’s die wij aanbieden.

Een e-healthbehandeling kan ook ingezet worden om de wachttijd tot de daadwerkelijke start van de behandeling te overbruggen. Op deze manier kunt u al een aantal handvatten, tips en trucs krijgen, voordat u de behandeling ingaat. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van terugvalpreventie binnen een online-module. De doorlopen modules blijven ook na afronding van de therapie beschikbaar voor onze clienten.

E-health kan een aanvulling bieden op andere theapieen die wij aanbieden, en wordt dus vaak als (deel)behandeling ingezet.

Daarnaast maken we gebruik van diverse e-health onderdelen zoals piekeropdrachten die u online kunt uitvoeren, maar ook het het registreren van klachten, leren ontspannen of het bijhouden van dagboekvoorbeelden zijn hiervan voorbeelden.

ACT
ACT staat voor het flexibel om leren gaan met tegenslagen die op je pad komen wanneer je onderweg bent naar een waardevol leven. Binnen deze therapievorm leer je dat moeilijke momenten bij het leven horen en dat het onmogelijk is om daar altijd een oplossing voor te vinden. Waar controle en/ of vermijding op de korte termijn de meest aantrekkelijke optie lijken te zijn in de omgang van je klachten, leer je middels deze therapievorm juist focus te leggen op jouw waarden op lange termijn. Je leert meer ruimte te creëren door het continue gevecht in je hoofd af en toe los te gaan laten, waardoor mogelijkheden zichtbaar worden. Daarbij leer je op een mildere manier naar jezelf te kijken en bewuste keuzes voor jezelf te maken. De focus ligt op doen en ervaren in plaats van het blijven analyseren van de oorsprong van jouw klachten.