Wie zijn wij ?

PVP (voluit Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie) is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van psychische problemen bij volwassenen, jongeren en kinderen. Binnen ons deskundige en multidisciplinaire team werken psychologen, psychotherapeuten, pedagogen en speltherapeuten. PVP staat voor een betrokken, open en vraaggerichte benadering. We vinden het belangrijk om een veilige, prettige omgeving te creëren voor onze cliënten. Een omgeving waarin we hen helpen inzicht te krijgen in hun probleem en samen werken aan verandering.

Wij willen graag dat onze praktijk een vrijplaats is voor ieder – jong of oud – die van onze diensten gebruik wil maken. U kunt alles – ongeacht het onderwerp – ter sprake brengen. Wij ondersteunen en adviseren u tijdens uw proces van bewustwording en persoonlijke groei.
De beroepscode garandeert geheimhouding en vertrouwelijkheid. Wij staan ingeschreven in het BIG-register  (BIG = Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en daarmee vallen we onder het medisch tuchtrecht.

Als u al een kijkje wilt nemen in onze praktijk, bekijk dan deze:  video