Hoe helpen wij u?

Voor wie?
De zorg die PVP biedt in de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) is bedoeld voor mensen die last hebben van psychische klachten die zij zelf niet kunnen oplossen. Zoals somberheid, angsten, burn-out klachten, moeilijkheden in het leggen van contacten, een gebrek aan zelfvertrouwen, spanningsklachten, onzekerheid, nachtmerries, piekeren, eetproblemen of klachten die ontstaan zijn na een ingrijpende levensgebeurtenis.

U komt in aanmerking voor de Generalistische Basis GGZ als uw klachten nog niet al te lange tijd bestaan en u op de meeste levensgebieden redelijk kunt blijven functioneren (ondanks de klachten). Ook is het belangrijk dat u gemotiveerd bent om op een doelgerichte manier aan uw klachten te werken. De behandeling is kortdurend tot middellang, praktisch en gericht op het verminderen van psychische klachten en/of het anders leren omgaan met de problematiek.

Binnen PVP kunnen wij u niet helpen wanneer er sprake is van psychotische problematiek, een eetstoornis, een ernstige verslaving, een IQ lager dan 80 of een crisissituatie zoals actieve suicidaliteit.

Meldt u zich in dat geval bij uw huisarts voor passende zorg.

U kunt dag en nacht de crisislijn bellen op 0900-0113

Ook kunt u zich niet aanmelden met de vraag om onderzoek naar of behandeling van een mogelijke stoornis in het autismespectrum, ADHD, of de vraag om intelligentieonderzoek.

Hoe helpen wij u?
In het eerste gesprek brengen we samen met u uw klachten in kaart. Dit gesprek noemen we de intake. Mogelijk vragen we u ook enkele vragenlijsten in te vullen om een goed beeld te krijgen van uw klacht(en) en zorgvraag. Daarnaast bekijken we samen met u welk type behandeling het beste aansluit bij u als persoon. Na de intake maken we een behandelplan. Hierin leggen we samen met u de afspraken vast over de duur en vorm van de behandeling.

Naast face tot face gesprekken maken we ook gebruik van Therapieland.

Betrokken omgeving

Wilt u een naaste (familie, vriend, …) meenemen naar een gesprek ? Dat kan – vaak zal de behandelaar dit ook aan u voorstellen. Het is wel prettig als u dit vooraf even overlegt. Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl.

– de duur van de behandeling:

  • kort (gemiddeld 4 gesprekken)
  • middel (gemiddeld 7 gesprekken)
  • intensief (gemiddeld 11 gesprekken)

– de vorm van de behandeling

In de Generalistische Basis GGZ werken wij met het KOP-model. Binnen dit model worden psychische klachten gezien als het gevolg van het samenspel tussen bepaalde (moeilijke) omstandigheden die u heeft meegemaakt (bijvoorbeeld een echtscheiding, ontslag, problemen in het gezin of een traumatische gebeurtenis) en uw manier van omgaan met de problemen (bijvoorbeeld perfectionisme, zorgen voor anderen, piekeren, vermijden). Aan de hand van dit model bepalen we samen met u aan welk probleem u wilt gaan werken in de behandeling.

De behandeling is kortdurend, praktisch en gericht op het verminderen van psychische klachten. U wordt in de behandeling gestimuleerd om op eigen kracht uw problemen aan te pakken en aangespoord om verantwoordelijkheid voor uw herstel te nemen. Er wordt een actieve inbreng van zowel u als uw psycholoog gevraagd. Er wordt gewerkt met opdrachten die buiten de therapie tijd van u vragen. Iemands vermogen om zelf problemen op te lossen is meestal veel groter dan gedacht wordt. Vaak zijn het de omstandigheden waardoor mensen psychische klachten ontwikkelen en aan zichzelf gaan twijfelen. Wij proberen u zoveel mogelijk te stimuleren om op eigen kracht uw problemen aan te pakken zodat u weer in uw eigen kracht komt te staan.

 

Na het eerste gesprek maakt u samen met de psycholoog een keuze voor een specifieke behandeling die het beste bij u en uw klachten past. Er wordt zoveel mogelijk gekozen voor een behandeling waarvan de werkzaamheid wetenschappelijk is aangetoond. Er zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk binnen de Generalistische Basis-GGZ, onder andere:

  1. gedragstherapie
  2. cognitieve gedragstherapie
  3. EMDR
  4. IPT (interpersoonlijke psychotherapie)
  5. EFT (emotion focused therapy)
  6. E-Health
  7. ACT

Dit betekent niet dat wij als hulpverleners strak in de leer zijn, maar gericht op een behandeling die voor ieder persoonlijk het meest effectief en bevredigend is.

Samenwerking

Wij werken samen met diverse verwijzers en collega’s in de regio Deurne.

Met uw toestemming informeren wij uw verwijzer schriftelijk over de behandeling die u volgt en indien nodig wordt contact opgenomen. Met diverse huisartsen voeren wij tevens mondelingen overlegmomenten.

Daarnaast is er een intensieve samenwerking tussen de basis GGZ en de specialistische GGZ binnen PVP. PVP is uniek in het gegeven dat wij zowel BGGZ alsook SGGZ voor volwassenen en kinderen aanbieden. Dit maakt korte lijnen en goede samenwerking eenvoudig en een warme overdracht gegarandeerd.

Binnen onze organisatie is samenwerking een belangrijk gegeven. Er zijn voor alle behandelaars diverse overlegmomenten beschikbaar met interne en externe collega’s. Op deze manier proberen wij uw behandeling alsook onze algemene praktijkvoering te maximaliseren.

Mocht u binnen PVP niet op uw plek zijn kunnen wij dankzij onze samenwerking u van advies dienen of verwijzen naar partners in de regio. De samenwerking van PVP strekt verder dan huisartsen en psychologen. Er zijn intercollegiale overleggen en vormen van samenwerking met psychiaters, psychotherapeuten, (kinder)artsen, vaktherapeuten en diverse anderen.