Wat bieden wij?

PVP biedt zowel zorg in de Basis GGZ als in de Specialistische GGZ. Dit betekent dat cliënten bij ons terecht met zowel lichte tot matige klachten als complexe of acute problematiek. Uiteenlopend van angst- en stemmingsproblemen, persoonlijkheidsstoornissen, trauma tot ontwikkelingsstoornissen. Voordeel van deze brede reikwijdte is dat wij voor een grote diversiteit aan stoornissen maatwerk kunnen bieden, afgestemd op de specifieke situatie en problematiek van de cliënt.

Basis GGZ
Onze psychologische hulp in de (gegeneraliseerde) Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige problematiek. Deze problematiek vraagt om een korte tot middellange behandeling waarbij de focus ligt op klachtenafname of het leren anders om te gaan met deze problematiek.

 Specialistische GGZ
In de Specialistische GGZ bieden wij hulp bij complexe problemen die een matige tot ernstige negatieve invloed hebben op het functioneren. Het zijn vaak problemen die de cliënt flink belemmeren om nog redelijk te kunnen functioneren in één of meer van de levensgebieden thuis, familie, vrienden, school of werk. Het kunnen ook problemen zijn die al langer bestaan of het kan zijn dat de cliënt al lange tijd last heeft van meerdere problemen die het functioneren langdurig belemmeren. Deze vorm van hulp is soms kortdurend, maar vaak gaat het om langdurige psychotherapeutische hulp.